مقالات

انواع سیستمهای اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق به سیستم یا وسایلی که بتواند آتش یا حریق راخاموش و اطفاء کند ، گفته می شود.

 استفاده از سیستم اطفای حریق در مکان‌هایی که احتمال مشتعل شدن و آتش سوزی مواد مانند کارخانجات مواد شیمیایی وجود دارد ، ضروری است.

روش‌ها و سیستم‌های اطفاء حریق متفاوتی وجود دارد که متناسب با نیاز و نیز نوع حریق روی‌داده از سیستم و روش مناسب استفاده می شود.

انواع سیستم اطفاء حریق

بطور کلی سیستم های اطفاء حریق به دو دسته دستی و اتوماتیک تقسیم می گردد:

انواع اطفاء حریق دستی :

  • اطفاء حریق از طریق انواع کپسول

کپسول پودر و گاز

کپسول گاز CO2

کپسول FE36

کپسول کف

  • اطفاء حریق از طریق شلنگ آتشنشانی

انواع اطفاء حریق اتوماتیک :

  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی
  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گازی
  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آیروسل
  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک فوم
  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مه یا پودر آب (Water Mist)
  • سیستم اطفاء حریق اتوماتیک Vortex

I Would Like To Share it.

Web Analytics