دتکتور شعله ای مدل FEUV2000 (کد: )

موارد استفاده این دتکتور در کارخانه ها و شرکت هایی که زمینه فعالیت آنها رنگ، تینر و چیزهای مشابه آن است، مورد استفاده قرار می گیرد که حساسیت بالایی نسبت به شعله دارد و دو مدل UV و UVI را دارا می باشد

Web Analytics