دتکتور دودی مدل MKII-OP (کد: )

طریقه نصب این دتکتور با سیم 3 رشته ای می باشد. قابلیت نصب آسان نسبت به دتکتورهای دیگر را دارا است و هنگام حریق، به محض رسیدن دود به سنسور، سریعا عمل می کند و به دستگاه مرکزی فرمان می دهد که سیستم های هشدار دهنده را فعال کند. با تاییدیه LPCB آتش نشانی.

Web Analytics