دتکتور حرارتی مدل MKII-HR (کد: )

طریقه نصب این دتکتور با سیم 3 رشته ای می باشد. قابلیت نصب آسان نسبت به دتکتورهای دیگر را دارا است و هنگام حریق، به محض رسیدن حرارت بالا در محیط آشپزخانه یا مشابه آن اعلام فرمان به دستگاه مرکزی می دهد که سیستم های هشدار دهنده را فعال کند. با تاییدیه LPCB آتش نشانی.

Web Analytics