آژیر فلاشر اعلام حریق زتا مدل ZMDF/8R (کد: ZMDF/8R)

آژیر فلاشر اعلام حریق زتا

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که قابلیت دیداری و شنیداری را دارا است و هنگام حریق، زمانی که سنسور به پنل مرکزی فرمان می دهد، پنل به آژیر فلاشر فرمان می دهد و آژیر فلاشر به صورت ترکیبی عمل می کند.

مشخصات فنی آژیر فلاشر اعلام حریق مدل ZMDF/8R

Web Analytics