آژیر فلاشر اعلام حریق شیپوری (بیرونی) زتا مدل ZMTF/8R (کد: ZMTF/8R)

آژیر فلاشر اعلام حریق

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که قابلیت دیداری و شنیداری را دارا است و هنگام حریق، زمانی که سنسور به پنل مرکزی فرمان می دهد، پنل به آژیر فلاشر فرمان می دهد و آژیر فلاشر به صورت ترکیبی عمل می کند. این آژیر در محوطه باز یا بیرون از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی آژیر فلاشر اعلام حریق شیپوری

Web Analytics