فروشگاه

آژیر فلاشر اعلام حریق شیپوری (بیرونی) مدل ZMTF/8R (کد: )

امتیاز:

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که قابلیت دیداری و شنیداری را دارا است و هنگام حریق، زمانی که سنسور به پنل مرکزی فرمان می دهد، پنل به آژیر فلاشر فرمان می دهد و آژیر فلاشر به صورت ترکیبی عمل می کند. این آژیر در محوطه باز یا بیرون از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات
Web Analytics