فروشگاه

آژیر اعلام حریق مدل ZMDD/8R (کد: )

امتیاز:

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که هنگام بروز حریق بعد از فرمان سنسورها به پنل مرکزی، پنل به آژیر فرمان می دهد و آژیرها شروع به هشدار می کنند.

نظرات
Web Analytics