فروشگاه

آژیر اعلام حریق شیپوری (بیرونی) مدل ZMT/8R (کد: )

امتیاز:

از اجزای هشدار دهنده سیستم اعلام حریق می باشد که هنگام بروز حریق بعد از فرمان سنسورها به پنل مرکزی، پنل به آژیر فرمان می دهد و آژیرها شروع به هشدار می کنند. این آژیر در محوطه باز یا بیرون از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات
Web Analytics