آژیر اعلام حریق چند صدا 24 ولت مدل AMS-24 (کد: AMS-24)

آژیر اعلام حریق چند صدا 24 ولت آریاک مدل AMS-24

این آژیر جهت اعلام خطر در هنگام آتش سوزی و حریق مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد صدا اطلاع رسانی می کند. این آژیر ها دارای چند صدای مختلف می باشند.

عنوان SW جريان مصرفي
4321
صداي پيش فرض 0000 17 m A
صداي 1 0001 20 m A
صداي 2 0010 20 m A
صداي 3 0011 32 m A
صداي 4   0100 16 m A
صداي 5 0101 12 m A
صداي 6 0110 18 m A
صداي 7 0111 16 m A
صداي 8 1000 18 m A
صداي تصادفي 1111 32 m
قیمت: 185,000 تومان
Web Analytics